Zarząd Dróg Powiatowych
w Trzebnicy
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy        ul. Wrocławska 9          tel/fax (0-71) 387 30 90                                   e-mail:  drogi@powiat.trzebnica.pl

^Mapa dróg powiatowych.^
 
Utrudnienia w ruchu


1453D Bukowice - Złotów, zwężenie drogi na obiektach mostowych do 3,5 m.


Ogłoszenia o przetargach


ZDP w Trzebnicy ogłasza Ogłoszenie o zamówieniu - Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2010/2011...


Wykaz dróg powiatowych


Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy zarządza drogami powiatowymi na terenie sześciu gmin: Trzebnica, Oborniki Śląskie, Żmigród, Prusice, Wisznia Mała, Zawonia - o łącznej długości - 429,164 km. w tym odcinki miejskie - 12,053 km.Ostatnia aktualizacja:
02 grudnia 2016 r.
Podpisanie umów na realizację prac na 3 drogach Powiatowych. (2016-12-02 08:32:52)


W ostatnich dniach podpisano umowy na realizację następujących zadań:
- ,,Przebudowa części drogi powiatowej nr 1453 D w miejscowości Złotów na długości 596 m, gm. Zawonia''.

- ,,Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400 D; tj. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trzebnica- Szczytkowice-Komorowo-Biedaszków Mały – ETAP II – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od km. 6+475 do km. 7+720 od skrzyżowania do m. Komorówko do skrzyżowania m. Koczurki na długości 1245 m, gm. Trzebnica''.

- ,,Kędzie-Barkowo I etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych. Droga Powiatowa nr 1323 D, długość odcinka 990 m, gm. Żmigród''.


Zakończenie prac przy przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1364 D w miejscowości Wilczyn na długości 500 m, gm. Oborniki Śląskie. (2016-12-02 07:44:51)UWAGA !!! UTRUDNIENIA W RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1330D (2016-11-25 15:07:11)Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 342 Oborniki Śląskie – Wielka Lipa. (2016-11-16 08:16:56)Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1364 D w miejscowości Wilczyn. (2016-11-16 08:08:33)Przekazano plac budowy i rozpoczęto prace przy przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 342 Oborniki Śląskie – Wielka Lipa. (2016-10-28 14:14:02)Rozpoczęto prace przy przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1364 D w miejscowości Wilczyn. (2016-10-26 15:01:52)Zakończono prace i dokonano odbioru zadania pn. ,,Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365 D w m. Pierwoszów'' (2016-10-07 11:36:53)


W dniu 29.09.2016 r. dokonano odbioru zrealizowanego zadania pn. ,,Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365 D w m. Pierwoszów''.

Trwają końcowe prace przy realizacji zadania pn. ,,Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365 D w m. Pierwoszów'' (2016-09-23 15:00:39)Zapytania Ofertowe (2016-09-07 12:00:22)


Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy oferuje na sprzedaż drewno opałowe.

Trwają prace przy realizacji zadania pn. ,,Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365 D w m. Pierwoszów''. (2016-07-28 09:23:50)OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY (2016-07-22 14:31:35)


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ogłoszenie. (2016-07-19 12:17:11)


Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne
na stanowisko kierownicze urzędnicze
 
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Trzebnicy


Ogłoszenia przetargowe. (2016-07-08 14:54:33)


Informujemy ze Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na zadanie pn: Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego i Milickiego w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na zadania.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE (2016-07-06 15:10:04)


p. o. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica
ogłasza nabór
na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365D w m. Pierwoszów. (2016-07-04 14:34:58)


Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że dnia 4 lipca 2016r. został rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn."Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365D w m. Pierwoszów".


Ogłoszenie. (2016-06-15 11:37:29)


ZDP w Trzebnicy podejmie współpracę z firmami zajmującymi się wycinką drzew.

© Copyright 2014 by ZDP w Trzebnicy & Ryszard Paprotny. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Licznik odwiedzin:monitoring pozycji