Zarząd Dróg Powiatowych
w Trzebnicy
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy        ul. Wrocławska 9          tel/fax (0-71) 387 30 90                                   e-mail:  drogi@powiat.trzebnica.pl

^Mapa dróg powiatowych.^
 
Ogłoszenia o przetargach


ZDP w Trzebnicy ogłasza OGŁOSZENIE Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy ul. Wrocławska 9, 55 -100 Trzebnica tel./fax 71 38 73 090 unieważnia pisemny przetarg nieograniczony nr: DTiZP/435/SD/1/2015 z dnia 26.01.2015r.pt.,„Sprzedaż drzew na pniu z pasa dróg powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego, droga powiatowa nr: 1357D, 1353D, 1335D,1336D,1330D”


...


Wykaz dróg powiatowych


Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy zarządza drogami powiatowymi na terenie sześciu gmin: Trzebnica, Oborniki Śląskie, Żmigród, Prusice, Wisznia Mała, Zawonia - o łącznej długości - 429,164 km. w tym odcinki miejskie - 12,053 km.Ostatnia aktualizacja:
28 października 2016 r.
Przekazano plac budowy i rozpoczęto prace przy przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 342 Oborniki Śląskie – Wielka Lipa. (2016-10-28 14:14:02)Rozpoczęto prace przy przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1364 D w miejscowości Wilczyn. (2016-10-26 15:01:52)Zakończono prace i dokonano odbioru zadania pn. ,,Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365 D w m. Pierwoszów'' (2016-10-07 11:36:53)


W dniu 29.09.2016 r. dokonano odbioru zrealizowanego zadania pn. ,,Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365 D w m. Pierwoszów''.

Trwają końcowe prace przy realizacji zadania pn. ,,Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365 D w m. Pierwoszów'' (2016-09-23 15:00:39)Zapytania Ofertowe (2016-09-07 12:00:22)


Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy oferuje na sprzedaż drewno opałowe.

Trwają prace przy realizacji zadania pn. ,,Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365 D w m. Pierwoszów''. (2016-07-28 09:23:50)OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY (2016-07-22 14:31:35)


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ogłoszenie. (2016-07-19 12:17:11)


Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne
na stanowisko kierownicze urzędnicze
 
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Trzebnicy


Ogłoszenia przetargowe. (2016-07-08 14:54:33)


Informujemy ze Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na zadanie pn: Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego i Milickiego w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na zadania.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE (2016-07-06 15:10:04)


p. o. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica
ogłasza nabór
na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365D w m. Pierwoszów. (2016-07-04 14:34:58)


Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że dnia 4 lipca 2016r. został rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn."Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365D w m. Pierwoszów".


Ogłoszenie. (2016-06-15 11:37:29)


ZDP w Trzebnicy podejmie współpracę z firmami zajmującymi się wycinką drzew.


Korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych. (2016-04-19 13:00:29)


Zarząd Dróg Powiatowych informuje że Rada Powiatu Trzebnickiego podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Trzebnickiego których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Trzebnicki, ustalenia warunków oraz zasad korzystania z nich.


Zakończono prace przy remoncie drogi powiatowej nr 1344 D m. Malczów i nr 1343 D m. Węgrzynów. (2016-07-28 09:26:04)


W dniu 15.04.2016 r. miał miejsce odbiór techniczny wyremontowanych dróg powiatowych nr 1344 D m. Malczów i nr 1343 D m. Węgrzynów.

Trwają prace przy drodze powiatowej nr 1337 D Taczów Wielki – Brochocin. (2016-04-13 13:20:25)Dobiegają końca inwestycje przy drogach 1343D k/m. Węgrzynów oraz 1344D k/m. Malcżów (2016-04-06 15:00:47)


Wprowadzenie ograniczenia do 20 ton na drogach powiatowych (2016-04-01 14:41:45)


Zarząd Dróg Powiatowych informuje że w najbliższym czasie zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu ograniczająca ruch pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 20t.

© Copyright 2014 by ZDP w Trzebnicy & Ryszard Paprotny. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Licznik odwiedzin:monitoring pozycji